QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN LƯU KHO ĐỐI VỚI HÀNH LÝ THẤT LẠC CỦA HÀNH KHÁCH TẠI NHÀ ĐỂ XE

Hiện nay, trong khu vực Nhà để xe ga Quốc Nội xuất hiện nhiều hành lý thất lạc của hành khách. Để đảm bảo an ninh, an toàn tại khu vực Nhà để xe cũng như đảm bảo quyền lợi của khách hàng, nhân viên làm việc của Nhà để xe sẽ thu gom những hành lý đó, tiến hành nhập kho để bảo quản.

1. Thời gian lưu kho được quy định như sau:

  • Hàng hóa thông thường: 60 ngày kể từ ngày tiếp nhận.
  • Thực phẩm khô: 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận.
  • Thực phẩm tươi sống: 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận (thời gian lưu kho có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng và tính chất hàng hóa khi tiếp nhận)

2. Thời gian trao trả được quy định như sau:

  • Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.
  • Ngoài giờ hành chính, đề nghị khách hàng thông báo qua số điện thoại 0918. 978.668 để Nhà xe có sự chuẩn bị phục vụ khách hàng.

3. Sau thời gian lưu kho hành lý thất lạc theo quy định mà khách hàng không đến nhận lại, Nhà để xe sẽ tiến hành thanh lý theo quy định tại mục 1.